Wake up – Nye perspektiver på livets anden halvdel

Tiden er inde til at gøre op med forestillinger, der sætter lighedstegn mellem alder, affældighed og problemer og i stedet undersøge og bringe de ressourcer og potentialer i spil, der knytter sig til livets anden halvdel.

Vi vil med en international aldersbiennale være med til at opdatere vores forestillinger om det at blive ældre, så de afspejler virkeligheden i det 21. århundrede, hvor et voksende antal ældre med en helt ny indstilling, er i gang med at ændre verden radikalt.

Befolkningsudviklingen skaber nye udfordringer, som vi skal løse sammen. Nogle kalder det ældrebyrde. Men dybest set er det en succeshistorie, der åbner helt nye muligheder for udvikling og værdiskabelse – hvis vi forstår at gribe dem!
Vores bidrag til det, er den internationale BIENNALE: AGE VERSION 3.0 som vi har givet undertitlen ”Redesigning later life”, med appel til at skabe rum for forandring og indflydelse på eget liv.

Hvad er Biennale Age Version 3.0 – Redesigning Later Life?

1001 nye fortællinger om alder

BIENNALEN sætter spot på “de nye ældre”. Den udfolder ideer, projekter og viden på områderne: design og teknologi, bomiljøer og byudvikling, social innovation og entreprenørskab samt kunst, kultur og kreativitet.

Kaster man et blik ud i verden, er der ingen tvivl om at det aldrende samfund, bliver det store vækstmarked de kommende årtier. Arkitekter, designere, sociale entreprenører, kunstnere og forskere m.fl. arbejder på højtryk for at nytænke og finde løsninger på de samfundsmæssige udfordringer og flaskehalse som befolkningsudviklingen medfører.

Vi vil åbne sluserne og skabe en samlet platform for eksponering af tendenser og viden, som ofte ikke bliver formidlet til den bredere offentlighed. Vores mission er at udvælge og præsentere de mest nyskabende tiltag og trends fra hele verden. Lige fra teknologiske landvindinger som briller med ansigtsgenkendelse til aldrende stand-up komikere, der giver aldring et gedigent satirisk eftersyn.

Vi kombinerer foredrag, debatter og workshops med et stærk oplevelsesdesign, som inddrager publikum gennem udstillingskoncepter, working labs, kulturaktiviteter og sceneshows.

BIENNALEBYEN bliver et selvstændigt univers og et internationalt samlingspunkt for udveksling af ideer, erfaringer og viden mellem alle der interesserer sig for en fremtid, der er god at blive ældre i.

Hvorfor en BIENNALE?

Vi synes BIENNALE formatet er en passende ramme om denne begivenhed. Vi indkredser livskvalitet ud fra en æstetisk tilgang og inddrager et anderledes og bredere felt af aktører. BIENNALE begrebet signalerer eksklusivitet og ypperlighed, et format der vil tages alvorligt.
Dette matcher også projektets DNA: At man kan være stolt af at blive ældre. At vise at man sagtens kan være i udvikling, fremfor i afvikling.

Hvornår, hvor og hvordan?

ALDER 3.0 vil gøre København til værtsby for verdens første internationale alders BIENNALE.

Se presseomtale her