Hvad er Alder 3.0?

Alder 3.0 er en forening, der arbejder på at re-brande den tredje alder fra at være en ældrebyrde til at være en ældrestyrke. Vi må tage alderdommen i besiddelse som en mulighed.


Hvorfor eksisterer vi?

For første gang i historien bliver vi flere over 60 år end under 15, og vi lever i snit 30 år længere end vores oldeforældre. Det vil forandre samfundet i samme omfang, som da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, uden at vi er begyndt at tale om hvordan.

Vi kender alle skabelonen for livets første halvdel, der handler om uddannelse, job, ægteskab, hjem og børn. Her er der klare forventninger til os, og vi lever i en præstationskultur, hvor succes måles på karakterer i skolen, kliks, likes og ikke mindst økonomisk formåen og ydre statussymboler.

Standardfortællingen slutter med, at vi går på pension og dør, men nu lever vi meget længere og er friske og raske langt op i årene. Vi mangler imidlertid en fælles forestilling om, hvad der gør den sidste tredjedel af livet meningsfuldt. Tilværelsen går fra at være fyldt med andres forventninger, til at der ingen forventninger er, udover at vi skal blive lidt længere på arbejdsmarkedet af hensyn til nationaløkonomien.

Heldigvis er der flere og flere, som opdager, at de kan sætte sig selv i spil og leve og arbejde på en ny måde med andre værdier, hvor relationer til andre mennesker er vigtigere end egne præstationer. Det bobler med initiativer rundt omkring.


Hvad gør vi?

Vi udforsker, hvordan mennesker over 50 år griber tilværelsen an til inspiration for den enkelte, for erhvervslivet og for samfundet ud fra en kulturel vinkel, der tager udgangspunkt i, hvem vi er.

Vi fortæller historier, formidler viden og inviterer til debat på vores hjemmeside og ved events, seminarer, foredrag og workshops.

Vi arbejder på at afholde en international aldersbiennale i Danmark. Her vil vi samle kunstnere, arkitekter, filosofer, forskere og andre, der kan bidrage til at skabe en vision for, hvordan vi indretter det aldrende samfund. Vi kalder det relationssamfundet.


Hvad tror vi på?

I alder 3.0 tror vi, at det aldrende samfund rummer muligheden for at moderere den ensidige jagt på effektivitet og præstationer og sætte relationer og livskvalitet på dagsordenen. Vi tror på, at selv i en digitaliseret verden er erfaring og livsindsigt lige så vigtigt som specifikke kompetencer. Og vi tror på, at mange flere ældre vil ønske at arbejde og bidrage til fællesskabet, hvis rammerne er rigtige. Og vi ved, at der bliver behov for det.