Reklamer fremstiller babyboomers stereotypt

Finn Graversen


Der er ikke noget ungdommeligt over Babyboomers. Det er nemlig efterkrigsgenerationerne og således i dag en del af den aldrende befolkning. Købestærke, men overset af reklamebranchen. Med få undtagelser – som f.eks. Spies.

Af Finn Graversen

Du hører måske til dem, der opfatter reklameverdenen som nogen, der er meget ungdomsfikseret. I så fald behøver du ikke føle dig særligt alene, for der er faktisk ret mange i den ældre del af befolkningen, der har en opfattelse af, at annoncørerne ikke rigtig skaber relevans for dem.
Det fortæller mediabureauet, Mindshare, i en artikel på basis af bureauets egne forbrugeranalyse.
Artiklen handler om Babyboomers – og nej, det er ikke en ung generation. Det er efterkrigsgenerationerne (op til 1964), som nu i stort tal er en del af den aldrende befolkning.
Den demografiske udvikling, der allerede er sket, og som tager til i de kommende år, kommer til at udfordre annoncørerne.

Det er muligt, at man ud fra en klassisk opfattelse finder de unge generationer mere interessante, fordi man her har en chance for at forme deres holdninger, mens de ældre generationer har veletablerede præferencer.
Men når befolkningerne bliver ældre og samtidig repræsenterer store købekraft, så kan det være svært IKKE at arbejde med markedsføring over for denne målgruppe.
Det er der bare ikke så mange, der gør – endnu, for noget tyder på, at flere og flere erkender problemet.

Det internationale reklamebureau, Ogilvy, har f.eks. i en artikel stillet spørgsmålet: ”Why Aren’t More Brands Targeting Over 50s?”
Mens Mindshare i sin artikel konstaterer, at det er ”nedslående, at 8 ud af 10 af de adspurgte 50-69 årige mener, at marketingansvarlige generelt har en udfordring med at skabe appel og relevans for dem. Og at ca. halvdelen mener, at et stereotypt og ikke-retvisende billede af deres generation gør sig gældende i reklamer.”
Også Ogilvy-artiklen fortæller om problemet med, at mange opfatter deres alderesgruppe som stereotypt fremstillet i reklamer, og begge artikler gennemgår den store købekraft, som den aldrende befolkning repræsenterer, og den helt anderledes aktive og moderne tilgang til livet.

Mindshare har dog fundet eksempler på aldersrelevante reklame. Et eksempel er Spies-kampagnen ”Do It for Mom”, hvor man i en opfølgning på den anerkendte Do It for Denmark film fokuserede på bedstemødre. Læs artiklen her:

Velkommen til Boomaissancen!

Og Ogilvys artikel her:

Why Aren’t More Brands Targeting Over 50s?