Seniorer på arbejdsmarkedet – de kan og vil!

Featured Inge Jensen


Jeg blev fritstillet fra mit lederjob april 2017. Et chok og et kæmpe tab af identitet og selvforståelse. Jeg har aldrig tidligere været ledig i mit 40 år lange arbejdsliv.

Af Inge Jensen, foto: Tim Mossholder

Mit nye ”arbejde” blev Senior Erhverv, et netværk for ledige over 50 år. Jeg mødte højt kvalificerede og kompetente folk, som ofte havde været ledere i tidligere job. Trods massevis af ansøgninger kom kun enkelte af os til ansættelsessamtaler og forblev derfor ledige. Vores CV var stærkt, vi havde løbende videreuddannet os og vi var klar til at starte nyt fuldtidsarbejde. Hvorfor kunne vi ikke komme i arbejde?

Det gav mig ideen til at lave en konference hvor formålet var, at sætte spotlight på gruppen af ledige 50+. En konference der skulle belyse seniorer som arbejdsressource ud fra forskellige vinkler. De etiske, politiske og personalemæssige vinkler.

Det gav mig ideen til at lave en konference hvor formålet var, at sætte spotlight på gruppen af ledige 50+. En konference der skulle belyse seniorer som arbejdsressource ud fra forskellige vinkler. De etiske, politiske og personalemæssige vinkler. Deltagerne på konferencen skulle være de personer, som skal ansætte seniorer, som er kommet ud af arbejdsmarkedet og slet ikke ønsker at arbejdslivet skal ophøre. Chefer, HR-afdelinger, jobcentre, rekrutteringsbureauer og organisationsudviklere skulle være målgruppen for information og beskrivelse af, hvad en seniormedarbejder tilfører og bidrager med på en arbejdsplads.

Jeg vil gøre opmærksom på, hvordan arbejdsmarkedet reagerer retrospektivt på paradigmeskiftet om længere arbejdsliv. Den politiske beslutning er jo at vi skal arbejde længere. Opmærksomheden har, indtil nu, været rettet imod hvordan vi beholder de seniorer på arbejdsmarkedet som er i arbejde. Ikke på de ledige. Skal det økonomiske opsving forsætte kræver det deltagelse af alle der kan arbejde. Der er fokus på, at arbejdsmarkedets marginaliserede grupper, flygtninge, psykisk sårbare osv. skal ind på arbejdsmarkedet og der gives ekstrabevillinger til jobcentrene for at få disse grupper i arbejde. Det er godt.

Den politiske beslutning er jo at vi skal arbejde længere. Opmærksomheden har, indtil nu, været rettet imod hvordan vi beholder de seniorer på arbejdsmarkedet som er i arbejde. Ikke på de ledige. Skal det økonomiske opsving forsætte kræver det deltagelse af alle der kan arbejde.

Men hvorfor er der ikke opmærksomhed på gruppen af raske, veluddannede seniorer der både kan og vil deltage i længere tid på arbejdsmarkedet? Luk dem ind på arbejdsmarkedet igen!

Det er mit ønske at skabe opmærksomhed på denne ubrugte ressource i det danske samfund. Jeg håber konferencen, både internt og eksternt skaber mulighed for at ændre på alles indstilling til seniorer. Særligt henvendt til dem, som skal ansætte os! Jeg håber at skabe forståelse for og viden om, at seniorer i 2018 ikke er slidte og trætte som i tidligere generationer. Intet videnskabeligt underbygger at hjerner nedslides med årene!

Konferencen finder sted 15.01.18 i Århus.
Læs mere her: Seniorer på arbejdsmarkedet – de kan og vil

Blandt mange andre kommer beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, indehaver af ETIKOS Christina Busk, professor fra ”Center for Sund Aldring” Aske Lassen, rådmand Thomas Medom og direktør for A-kasserne Verner Sand Kirk.

I skal være velkomne!


Inge Jensen, 62 år og Socialpædagog, coach, BA i idéhistorie, konsulentuddannelse og lederuddannelse. Har arbejdet i kommune og region primært med ledelse og konsulentarbejde de seneste 25 år. Har været i uafbrudt arbejde/uddannelse i 45 år.
Foto: Mette Stubkjær